PHÂN PHỐI, CUNG CẤP THIẾT BỊ THI CÔNG MẠNG CÁP QUANG, THIẾT BỊ QUANG, VẬT TƯ PHỤ KIỆN QUANG