Máy đo công suất quang PON/GPON Tribrer EPN90

Liên hệ báo giá

Máy đo công suất quang PON/GPON Tribrer EPN90 là 1 phiên bản cơ bản nhất trong một series sản phẩm EPN90 series, cung cấp khả năng đo kiểm và hiển thị đồng thời kết quả đo 3 bước sóng 1310/1490/1550m trên màn hình hiển thị LCD màu kích thước lớn.

Đồng hồ đo công suất quang PON/GPON Tribrer EPN90 phù hợp với các ứng dụng đo công suất quang mạng thụ động PON/GPON/BPON/EPON, đo kiểm tín hiệu quang hướng xuống ONT và hướng lên OLT.

  1. Tribrer EPN90Chỉ đo công suất quang PON/GPON: (1310 nm: +10 ~ – 35 dBm/1490 nm: +10 ~ – 50 dBm/1550 nm: +25 ~ – 45 dBm).
  2. Tribrer EPN90T: gồm 2 tính năng: Đo công suất quang PON/GPON (1310 nm: +10 ~ – 35 dBm/1490 nm: +10 ~ – 50 dBm/1550 nm: +25 ~ – 45 dBm) và đo công suất thông thường (dải đo 800nm ~ 1700nm/ +6 ~ -70dBm).
  3. Tribrer EPN90C: gồm 2 tính năng: Đo công suất quang PON/GPON (1310 nm: +10 ~ – 35 dBm/1490 nm: +10 ~ – 50 dBm/1550 nm: +25 ~ – 45 dBm) và đo công suất thông thường (dải đo 800nm ~ 1700nm/ +26 ~ -50dBm).
  4. Tribrer EPN90-V01: gồm 2 tính năng: Đo công suất quang PON/GPON (1310 nm: +10 ~ – 35 dBm/1490 nm: +10 ~ – 50 dBm/1550 nm: +25 ~ – 45 dBm) và bút soi quang 650nm, 1mW (soi tối đa 2km).
  5. Tribrer EPN90-V10: gồm 2 tính năng: Đo công suất quang PON/GPON (1310 nm: +10 ~ – 35 dBm/1490 nm: +10 ~ – 50 dBm/1550 nm: +25 ~ – 45 dBm) và bút soi quang 650nm, 10mW (soi tối đa 10km)