Planet QSFP-100G-SR4/QSFP-100G-LR4 Module quang 100G

Liên hệ báo giá

Planet QSFP-100G-SR4/QSFP-100G-LR4 Module quang 100G hỗ trợ các bước sóng thường dùng Multi-mode 850nm kc 100m, Single-mode 1310nm kc 10km

Các phiên bản Planet QSFP-100G-SR4/QSFP-100G-LR4 Module quang 100G :

ORDERING INFORMATION

QSFP-100G-SR4

100GBASE-SR4 QSFP28 Fiber Transceiver (Multimode, MPO, 850nm, DDM) – 100m

QSFP-100G-LR4

100GBASE-LR4 QSFP28 Fiber Transceiver (Single mode, LC, 1310nm, DDM) – 10km