Planet MTB series Module quang 10GBASE-LR/SR/BX/T Transceiver

Liên hệ báo giá

Planet MTB series Module quang 10GBASE-LR/SR/BX/T Transceiver dễ sử dụng, hỗ trợ Plug and Play, có thể thay thế và cắm “nóng” Hot swap-able