Planet MGB-2G series Module quang 2.5G SFP Transceiver

Liên hệ báo giá

Planet MGB-2G series Module quang 2.5G SFP Transceiver chuyên cho các thiết bị mạng hỗ trợ tốc độ 2.5G trong mạng doanh nghiệp, ISPs, Telecom

Các phiên bản Planet MGB-2G series Module quang 2.5G SFP Transceiver :